Zarząd


Ryszard Feret

Przewodniczący Rady Samorządu Studentów UJ CM

Kinga Krystek

Przewodnicząca WRSS Wydziału Lekarskiego

Franciszek Lewiński

Przewodniczący WRSS Wydziału Nauk o Zdrowiu

Justyna Stanula

Przewodnicząca WRSS Wydziału Farmaceutycznego

Maria Przybyło

Przewodnicząca Komisji Kultury RSS UJ CM

Natalia Kalina

Przewodnicząca Komisji Informacji i Promocji RSS UJ CM

Wydziałowa Rada Samorządu
Studentów Wydziału Lekarskiego


Kinga Krystek

Przewodnicząca

Aleksandra Kozera

Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Dydaktycznej

Kinga Wójcik

Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Informacji i Promocji

Natalia Ostruszka

Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Kultury

Małgorzata Pawlik

Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Ekonomicznej

Natalia Superson

Przewodnicząca Wydziałowej Komisji ds. Bezpieczeństwa i Równego Traktowania

Barbara Wadowska

Członkini

Tomasz Gallina

Członek

Marcin Major

Członek

Artem Iusupov

Członek

Marta Kłosek

Członkini

Kuba Kupniewski

Członek

Magda Łabęcka

Członkini 

Martyna Pietruś

Członkini

Marcelina Michalik

Członkini

Anna Chmielarz

Członkini niemandatowa

Cezary Kapturkiewicz

Członek niemandatowy

Urszula Durlak

Członkini niemandatowa

Wiktoria Bąk

Członkini niemandatowa

Marianna Zygmunt

Członkini niemandatowa

Klaudia Orłowska

Członkini niemandatowa

Gabriela Procyk

Członkini niemandatowa

Magdalena Górecka

Członkini niemandatowa

Wydziałowa Rada Samorządu
Studentów Wydziału Farmaceutycznego


Justyna Stanula

Przewodnicząca

Karolina Broś

Wiceprzewodnicząca

Natalia Skóra

Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Dydaktycznej

Iga Tuz

Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Kultury

Zofia Mazurkiewicz

Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Informacji i Promocji

Katarzyna Bogusz

Przewodnicząca Wydziałowej Komisji ds. Bezpieczeństwa i Równego Traktowania

Inessa Leonovich

Członkini

Agnieszka Jarmuła

Członkini

Kacper Klasa

Członek

Aleksandra Widłak

Członkini

Kamil Kula

Członek niemandatowy

Adrian Ptak

Członek niemandatowy

Katarzyna Wach

Członkini niemandatowa

Aleksandra Wiśniowska

Członkini niemandatowa

Agnieszka Brodzińska

Członkini niemandatowa

Wydziałowa Rada Samorządu
Studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu


Franciszek Lewiński

Przewodniczący

Maria Przybyło

Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Kultury

Natalia Kalina

Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Informacji i Promocji

Ewa Mirek

Członkini

Karolina Kałdos

Członkini

Magdalena Świerczek

Członkini

Karolina Kania

Członkini

Oliwia Helim

Członkini

Maja Ochał

Członkini

Karolina Ryś

Członkini

Jakub Olszewski

Członek

Ryszard Feret

Członek

Michał Kłosek

Członek

Artur Mazur

Członek

Rada Mieszkańców DS Prokocim


Hubert Borecki

Przewodniczący

Komisje


Wydziałowa Komisja Kultury

Wydziałowa Komisja Kultury zajmuje się organizacją wydarzeń róznego typu i formatu dla studentów Collegium Medicum. Są to na przykład wyjazdy, imprezy, rajdy górskie,spotkania z ciekawymi osobami, Medykalia. Część wydarzeń jest organizowana wspólnie z organizacjami studenckimi tj. IFMSA-Poland Oddział Kraków, PTSF, PTSS. Wydziałowa Komisja Kultury finansowana jest ze środków przeznaczonych przez organy Uczelni na rzecz działalności organizacji studenckich.

Przewodniczący Komisji:
Wydział Lekarski: Natalia Ostruszka
Wydział Nauk o Zdrowiu: Maria Przybyło
Wydział Farmaceutyczny: Iga Tuz

Wydziałowa Komisja Informacji i Promocji

Wydziałowa Komisja Informacji i promocji zajmuje się kontaktem Samorządu Studentów ze studentami, informowaniem ich o bieżącej działalności Samorządu, oraz promocją wydarzeń organizowanych przez RSS UJCM.

Przewodniczący Komisji:
Wydział Lekarski: Kinga Wójcik
Wydział Nauk o Zdrowiu: Natalia Kalina
Wydział Farmaceutyczny: Zofia Mazurkiewicz

Wydziałowa Komisja Dydaktyczna

Wydziałowa Komisja Dydaktyczna odpowiada za kontakt z organami Uczelni dotyczący dydaktyki. W zakres kompetencji Komisji Dydaktycznej wchodzi opiniowanie programu studiów na poszczególnych kierunkach, proponowanie zmian programu studiów oraz dbanie o przestrzeganie Regulaminu Studiów przez pracowników Uczelni. Uczelniana Komisja Dydaktyczna pomaga też studentom w interpretacji Regulaminu studiów.

Przewodniczący Komisji:
Wydział Lekarski: Aleksandra Kozera
Wydział Nauk o Zdrowiu: Franciszek Lewiński
Wydział Farmaceutyczny: Natalia Skóra

Wydziałowa Komisja Stypendialna

Wydziałowa Komisja Stypendialna zajmuje się przyznawaniem świadczeń pomocy materialnej dla studentów Collegium Medicum – stypendium socjalnego, miejsc w domach studenckich oraz zapomóg.

My na zewnątrz


Komisja Wyższego Szkolnictwa Medycznego

Odwiedź nas!

Parlament Studentów RP

Odwiedź nas!

Porozumienie Samorządów Studenckich Uczelni Krakowa

Odwiedź nas!