Tag wydział lekarski

Zgłaszanie kandydatur na członków RSS Wydziału Lekarskiego UJ-CM
Mar 26th 2013, 18:10

Zgłaszanie kandydatur na członków RSS Wydziału Lekarskiego UJ-CM

Wydział Lekarski |

Zapraszamy wszystkich chętnych do działania do zgłaszania swoich kandydatur na członków Wydziałowej Rady  Samorządu Studentów Wydziału Lekarskiego UJ-CM!