Tomasz Dymowski

Wiceprzewodniczący WRSS WL, Przewodniczący Wydziałowej Komisji Informacyjnej

5 rok, kierunek lekarski

Wiadomość Więcej >