Samorządowe spotkanie z kulturą - sztuka Pacjent EGBDF do Teatru Słowackiego

Jan 6th 2013, 13:39 | Zgłoszone projekty |

Opis projektu

Wyjście do Teatru Słowackiego w Krakowie dla studentów CM UJ na sztukę Pacjent EGBDF dnia 7 marca 2013 o godz. 19:00.

Fragment recenzji ze strony teatru: „ (…) akcja dzieje się w rosyjskiej „psychuszce” – szpitalu psychiatrycznym, w którym obok autentycznie chorych przetrzymuje się dysydentów, ukaranych w ten sposób za opór stawiany władzy. Wielką atrakcją spektaklu jest orkiestra kameralna odgrywająca bardzo istotną rolę w jego fabule i wykonująca na żywo kompozycje słynnego amerykańskiego twórcy André Previna, laureata czterech Oskarów za muzykę do filmów Gigi, Porgy and Bess, Słodka Irma i My Fair Lady.”

Miejsce realizacji projektu
w marcu: Teatr Słowackiego w Krakowie, w kolejnych miesiącach inne teatry, w zależności od repertuaru. Projekt ma charakter cykliczny.

Grupa docelowa:

Wydział Nauk o Zdrowiu
Wydział Lekarski
Wydział Farmaceutyczny
przewidywana liczba studentów 137

Sztuka Toma Stopparda „Pacjent EGBDF” w Teatrze Słowackiego będzie dla wieku studentów okazją do obejrzenia ciekawego i wpisującego się w tematykę naszych studiów przedstawienia połączonego z doskonałą grą orkiestry.
Każdy student CM UJ będzie miał szansę zdobycia dofinansowywanego biletu (po 40 miejsc dla studentów każdego z wydziałów).

Cele projektu:

- dofinansowanie biletów do teatru da wielu studentom możliwość (niejednokrotnie po raz pierwszy) obejrzenia ciekawej sztuki w największym krakowskim teatrze
- zachęci do rozwoju życia kulturalnego
- pozwoli oderwać się od nauki, będzie stanowić świetną formę rozrywki „wyższej”, gdyż nie samymi imprezami i uczelnią żyje student
-  skłoni do przemyśleń, gdyż sama sztuka bynajmniej nie należy do „lekkich” bądź „łatwych”

Organizatorzy projektu

Komisja Kultury
koordynatorzy projektu:
Aleksandra Rodzik, farmacja V rok,
Wojciech Rybak, farmacja IV rok.
Kontakt: olka@op.pl