Informacja o zbiórce publicznej

Jan 6th 2013, 23:06 | Aktualności |

Dotyczy: zbiórki publicznej przeprowadzonej na terenie Gminy Miejskiej Kraków dnia 09.12.2012 roku, na podstawie decyzji OC-01.5311.66.2012, wydanej przez Prezydenta Miasta Krakowa.

  • Komitet „Koncert Bożonarodzeniowy” z siedzibą w Krakowie, ul. Św. Łazarza 16 zawiadamia, że ze zbiórki publicznej przeprowadzonej dnia 09.12.2012 roku, na podstawie decyzji OC-01.5311.66.2012 z dnia 27.11.2012 roku, wydanej przez Prezydenta Miasta Krakowa, uzyskał kwotę 2540,72 zł. W związku z realizacją projektu Komitet nie poniósł żadnych kosztów.

Środki finansowe pochodzące z ww. akcji zostały w całości przeznaczone na zakup zabawek dla pacjentów Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie-Prokocimiu oraz dla Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego św. Ludwika w Krakowie.

Komitet "Koncert Bożonarodzeniowy" serdecznie dziękuje wszystkim Darczyńcom.