Wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów UJ CM na II semestr roku akademickiego 2013/2014

Feb 20th 2014, 12:42 | Aktualności |

Wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów UJ CM na II semestr roku akademickiego 2013/2014

W dniu 18 lutego 2014 r., w porozumieniu z Radą Samorządu Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum Wydziału Lekarskiego, Wydziału Farmaceutycznego oraz Wydziału Nauk o Zdrowiu, zostały rozdzielone środki na świadczenia pomocy materialnej na II semestr roku akademickiego 2013/14. Stypendia zostały przyznane na 4 miesiące (marzec, kwiecień, maj, czerwiec) roku akademickiego 2013/14.

Świadczenia o charakterze socjalnym tzn. stypendium socjalne, stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki oraz stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, przyznawano wnioskodawcom, których miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie studenta nie przekroczył kwoty 850 zł (netto).

  1. Stypendia socjalne w semestrze letnim roku akademickiego 2013/2014 przyznane zostały w trzech progach i wynoszą:
  • I próg – dochód 0 zł – 400 zł/miesięcznie na osobę – 560 zł/miesięcznie
  • II próg – dochód 401 zł – 600 zł / miesięcznie na osobę – 510 zł/miesięcznie
  • III próg – dochód 601 zł – 850 zł /miesięcznie na osobę – 410 zł/miesięcznie
  1. Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki oraz stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki. Stypendium to zostanie zwiększone w stosunku do stypendium socjalnego o kwotę 160 zł i przyznane w jednolitej wysokości dla wszystkich studentów studiów stacjonarnych, którym codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwia lub w znacznym stopniu utrudnia studiowanie i których dochód miesięczny na osobę w rodzinie studenta wynosił od 0 zł – 850 zł. (netto)

Pozostałe świadczenia pozostają w dotychczasowych wysokościach.