Wysokość stypendium socjalnego w semestrze letnim.

Feb 13th 2013, 02:28 | Aktualności |

W dniu 12 stycznia 2013 r. zatwierdzony został podział Funduszu Pomocy Materialnej Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum na semestr letni roku akademickiego 2012/2013.

Próg dochodu na jednego członka rodziny studenta uprawniający do uzyskania stypendium socjalnego oraz stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości w II semestrze roku akademickiego 2012/2013, który nie może przekraczać 850 zł (netto).


Zaakceptowane zostały następujące kwoty stypendium socjalnego przysługujące studentom w zależności od dochodu na jednego członka rodziny studenta:

I próg - 570 zł (netto) miesięcznie, dla dochodu: do 400 zł;

II próg - 520 zł (netto) miesięcznie, dla dochodu: od 401 do 600 zł;

III próg - 420 zł (netto) miesięcznie, dla dochodu od 601 do 850 zł;


Ponad to przyjęto kwoty zwiększeń stypendium socjalnego odpowiednio o:

1.        Zwiększenie mieszkaniowe 150 zł (netto) miesięcznie;

2.        Zwiększenie na małżonka lub dziecko studenta 150 zł (netto) miesięcznie.


Wiceprzewodniczący Uczelnianej Komisji Ekonomicznej Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum

Bartosz Wojciechowski