Wyniki wyborów uzupełniających - Wydział Farmaceutyczny

Jun 27th 2017, 22:47 | Aktualności | Tomasz Dymowski

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Farmaceutycznego UJ CM ogłasza wyniki wyborów uzupełniających do Wydziałowej Rady Samorządu Studentów Wydziału Farmaceutycznego UJ CM: 

Okręg wyborczy nr 6 (analityka medyczna) - frekwencja 17,34%
Katarzyna Zając - 30 głosów

Okręg wyborczy nr 7 (farmacja) - frekwencja 18,32%
 Anna Smutek - 48 głosów
Beata Stachura - 48 głosów
Iana Kachalka - 42 głosy
Bartosz Jaworski - 37 głosów

 Informujemy, że każdemu studentowi posiadającemu czynne prawo wyborcze na wydziale przysługuje, w terminie 3 dni od dnia ogłoszenia wyników wyborów, prawo złożenia protestu do Komisji Rewizyjnej przeciwko ważności wyborów. Komisja Rewizyjna w terminie 3 dni od upływu terminu do wnoszenia protestów wyborczych rozstrzyga o ważności wyborów. Komisja Rewizyjna ma prawo do weryfikacji wyników głosowania oraz wyników wyborów.