Wyniki Wyborów Samorządowych na Uniwersytecie Jagiellońskim Collegium Medicum

May 10th 2017, 22:36 | Aktualności | Tomasz Dymowski

Wydziałowa Komisja Wyborcza ogłasza wyniki wyborów do Wydziałowej Rady Samorządu Studentów Wydziału Lekarskiego. 

Frekwencja: 17,18%

Okręg nr 31 – Dietetyka (liczba mandatów: 2)
1. Selimi-Sokołowska Monika – 6
2. Furmańska Karolina - 5

Okręg nr 32 – Lekarski (liczba mandatów: 8)
1. Bolt Klaudiusz – 153
2. Zuzanna Kalarus – 124
3. Hapkiewicz Kamil – 106
4. Wykrętowicz Krzysztof - 97
5. Urbańska Anna – 94
6. Balcerzak Łukasz – 90
7. Dymowski Tomasz – 89
8. Drojewski Krzysztof – 77
9. Słota Michał – 50

Okręg nr 33 – Lekarsko–Dentystyczny (liczba mandatów: 2)
1. Wadowska Magdalena – 21
2. Prusak Kinga – 17

Okręg nr 34 – Szkoła Medyczna dla Obcokrajowców (liczba mandatów: 1)
1. Piękoś Patryk – 104
2. Chwalek Michal – 68


Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Farmaceutycznego  UJ CM  ogłasza wyniki wyborów do Wydziałowej Rady Samorządu Studentów Wydziału Farmaceutycznego UJ CM:

Frekwencja: 11,36%

Michał Owca - 56 głosów
Anna Smutek - 40 głosów
Monika Mićka - 38 głosów
Aleksandra Biskup - 32 glosy
Bartosz Jaworski - 24 głosy


Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Nauk o Zdrowiu informuje o wynikach głosowania do Wydziałowej Rady Samorządu Wydziału Nauk o Zdrowiu:

Okręg 37:
- Marcelina Kościołek - 7 głosów
- Karolina Kuś - 11 głosów
- Natalia Mreńca - 10 głosów
- Dominika Murawska - 10 głosów
- Wiktor Wąsicki - 7 głosów

Wszyscy kandydaci z tego okręgu uzyskali mandat Wydziałowej Rady Samorządu Wydziału Nauk o Zdrowiu

Okręg 38:
- Małgorzata Kuźniar - 3 głosy

Wszyscy kandydaci z tego okręgu uzyskali mandat Wydziałowej Rady Samorządu Wydziału Nauk o Zdrowiu

Okręg 39:
- Andrzejczak Marcin - 3 głosy
- Pędzisz Magdalena - 2 głosy

Wszyscy kandydaci z tego okręgu uzyskali mandat Wydziałowej Rady Samorządu Wydziału Nauk o Zdrowiu.


Serdecznie gratulujemy!

Informujemy, że każdemu studentowi posiadającemu czynne prawo wyborcze na wydziale przysługuje w terminie 3 dni od dnia ogłoszenia wyborów prawo złożenia protestu do Komisji Rewizyjnej przeciwko ważności wyborów.
Komisja Rewizyjna w terminie 3 dni od upływu terminu do wnoszenia protestów wyborczych rozstrzyga o ważności wyborów.
Komisja Rewizyjna ma prawo do weryfikacji wyników głosowania oraz wyników wyborów.