Wydział Lekarski - przedłużony termin odbioru decyzji dot. stypendium socjalnego

Mar 3rd 2014, 21:29 | Aktualności |

Prosimy o pełną mobilizację - stypendium nie może Wam zostać wypłacone dopóki decyzja nie zostanie przez Was odebrana. 6 marca nieodebrane decyzje zostaną wysłane pocztą i dopiero po otrzymaniu zwrotnego powiedzenia potwierdzenia odbioru przez Dziekanat stypendium będzie mogło być przelane na Wasze konto. W przypadku pytań pozostaję do Waszej dyspozycji pod adresem email pawel.jasnos@uj.edu.pl.