Zgłaszanie kandydatur na członków RSS Wydziału Lekarskiego UJ-CM

Mar 26th 2013, 18:10 | Wydział Lekarski |

Uchwała nr 2
Wydziałowej Komisji Wyborczej
Samorządu Studentów
Wydziału Lekarskiego UJ-CM
z dnia 25 marca 2013 roku

w sprawie: określenia godzin i trybu przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków Wydziałowej Rady Samorządu Studentów Wydziału Lekarskiego UJ-CM.Na podstawie Art. 17 ust. 1 Ordynacji wyborczej do organów Samorządu Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 17 stycznia 2013 r., Wydziałowa Komisja Wyborcza Samorządu Studentów Wydziału Lekarskiego UJ-CM postanawia, co następuje:


§1


Zgłoszenia kandydatów na członków Wydziałowej Rady Samorządu Studentów Wydziału Lekarskiego UJ-CM przyjmowane będą tylko i wyłącznie na dyżurach członków Wydziałowej Komisji Wyborczej.


§2


Dyżury członków Wydziałowej Komisji Wyborczej będą odbywać się w biurze Samorządu Studentów UJ-CM ul. Łazarza 16, 31-530 Kraków, pokój 009.


§3


Dyżury członków Wydziałowej Komisji Wyborczej wyznaczone zostają na:


1) 3.04. - godz. 14.00-15.30

2) 5.04. - godz. 14.30-15.30

3) 8.04. - godz. 11.00-13.00

4) 8.04. - godz. 15.00-16.00

5) 9.04. - godz. 13.30-15.00


§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wiceprzewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej

Samorządu Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego


Kandydat powinien dostarczyć: 

zgodę na kandydowanie http://www.samorzad.uj.edu.pl/fx/downloads/file173.pdf

oraz zgłoszenie http://www.samorzad.uj.edu.pl/fx/downloads/file174.pdf