Wybory uzupełniające do WRSS na Wydziale Farmaceutycznym

Jun 22nd 2017, 22:14 | Aktualności | Tomasz Dymowski

W związku z wyborami uzupełniającymi do Wydziałowej Rady Samorządu Studentów Wydziału Farmaceutycznego, które zostały wyznaczone na dzień 27 czerwca 2017 r., zgodnie z §37 ust. 5 Ordynacji wyborczej do organów Samorządu Studentów UJ przedstawiamy instrukcję głosowania:
 Aby zagłosować na kandydatów do WRSS Wydziału Farmaceutycznego należy zalogować się do systemu USOSweb, następnie przejść do modułu -> DLA WSZYSTKICH i wybrać zakładkę -> WYBORY -> Wybory do Wydziałowych Rad SSUJ - Wydział Farmaceutyczny i wybrać odpowiedni dla studenta okręg.

Głosowanie będzie odbywać się w godz. 8:00-16:00.
Równocześnie w holu głównym WF przy ul. Medycznej 9, będzie pełniony dyżur Wydziałowej Komisji Wyborczej.  
 
Czynne prawo wyborcze przysługuje osobom, które studiują na kierunku analityka medyczna lub farmacja (zgodnie z podstawowym kierunkiem studiów).

 Kandydatką w okregu nr 6 (analityka medyczna) jest:
1. Katarzyna Zając

 Kandydatami w okregu nr 7 (farmacja) są:
1. Aleksandra Biskup
2. Bartosz Jaworski
3. Iana Kachalka
4. Ewelina Sadowska
5. Beata Stachura
 6. Anna Smutek

 Wyborca, który posiada czynne prawo wyborcze w okregu nr 7 (farmacja) ma prawo zagłosować na 1, 2, 3 bądź maksymalnie na 4 kandydatów.