Wybory uzupełniające do WRSS na Wydziale Farmaceutycznym

Jun 15th 2017, 19:40 | Aktualności | Tomasz Dymowski

Na Wydziale Farmaceutycznym UJ CM odbędą się wybory uzupełniające do Wydziałowej Rady Samorządu Studentów na kierunkach farmacja, analityka medyczna i kosmetologia.
Do 20 czerwca można zgłaszać swoją kandydaturę.

W celu przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków Wydziałowej Rady Samorządu Studentów Wydziału Farmaceutycznego ustala się następujące terminy:
1) 16.06.2016, godz. 12:00-14:00,
2) 19.06.2016 godz. 9:00-11:00,
3) 20.06.2016, godz. 13:00-15:00,

Zgłoszenie kandytatury powinno zawierać załącznik 3, 4 i 5.
http://www.samorzad.uj.edu.pl/main/libraryShow/0/682