Szkolenia miękkie dla studentów - Tydzień Jakości Kształcenia UJ

Nov 16th 2014, 14:57 | Wszystkie kategorie |

Rusza rejestracja na warsztaty, realizowane w ramach III edycji Tygodnia Jakości Kształcenia (TJK) na UJ. Kierowane są do wszystkich członków społeczności akademickiej UJ, również do studentów Collegium Medicum. Szkolenia miękkie będą odbywać się w dniach 1-5 grudnia 2014 i mają za zadanie wsparcie kompetencji społecznych związanych z komunikacją interpersonalną i umiejętnością prowadzenia grupy.

Dla studentów TJK to okazja m.in. do nauczenia się jak:
- radzić sobie ze stresem,
- przestać odkładać rzeczy „na później",
- poprawić efektywność uczenia się

oraz uzyskania informacji o:
- możliwościach wyjazdów stypendialnych w ramach programu  Erasmus+ i wymiany MOST,
- pomocy materialnej dla studentów i doktorantów,
- warunkach rekrutacji na studia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia na UJ.


Liczba miejsc jest ograniczona. Udział w warsztatach jest bezpłatny. Obowiązuje wcześniejsza rejestracja poprzez stronę internetową: http://www.tjk.uj.edu.pl/program