Stypendium socjalne na II semestr roku akademickiego 2016/2017

Feb 17th 2017, 15:31 | Aktualności | Tomasz Dymowski

Informujemy, że dnia 14 lutego 2017 r., w porozumieniu z Radą Samorządu Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum, zostały rozdzielone środki na świadczenia pomocy materialnej na II semestr roku akademickiego 2016/2017.   Świadczenia o charakterze socjalnym tzn. stypendium socjalne, stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, stypendium socjalne w zwiększonej wysokości również z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, przyznawano wnioskodawcom, których miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie studenta nie przekroczył kwoty 1051 zł (netto).

  • Stypendia socjalne w roku akademickim 2016/2017 (semestr II) przyznane zostały w trzech progach i wynoszą:
I próg – dochód do 550 zł/miesięcznie na osobę – 600 zł / miesięcznie;
II próg – dochód 551 zł – 800 zł / miesięcznie na osobę – 550 zł / miesięcznie;
III próg – dochód 801 zł – 1051 zł /miesięcznie na osobę – 460 zł / miesięcznie

  • Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki oraz stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki. Stypendium to zostanie zwiększone w stosunku do stypendium socjalnego o kwotę 130 zł i przyznane w jednolitej wysokości dla wszystkich studentów studiów stacjonarnych, którym codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwia lub w znacznym stopniu utrudnia studiowanie i których dochód miesięczny na osobę w rodzinie studenta wynosił od 0 zł – 1051 zł. (netto)

Pozostałe świadczenia pozostają w dotychczasowych wysokościach.

Więcej informacji w załączonym pliku.


W dniach 20.02-07.03.2017 r.  będzie możliwość odbioru decyzji w sprawie stypendium socjalnego na II semestr roku akademickiego 2016/2017.

Decyzje należy odebrać w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego, pok. nr 6 w godzinach przyjmowania stron.

Prosimy, aby przy odbiorze okazać dokument tożsamości.

WAŻNE: Wypłata stypendium możliwa jest tylko po odbiorze decyzji stypendialnej!

Odbiór decyzji jest obowiązkowy również w przypadku decyzji negatywnych.

Komunikat dotyczący odbioru nie dotyczy studentów Wydziału Farmaceutycznego oraz Wydziału Nauk o Zdrowiu. Stosowne informacje podamy wkrótce.