Stypendia socjalne

Oct 24th 2013, 21:38 | Aktualności |

Stypendium socjalne:

I próg - 600 zł (netto) miesięcznie, dla dochodu: do 400 zł;

II próg - 550 zł (netto) miesięcznie, dla dochodu: od 401 do 600 zł;

III próg - 450 zł (netto) miesięcznie, dla dochodu: od 601 do 850 zł;

Kwoty zwiększeń stypendium socjalnego:

240 zł (netto) miesięcznie - zwiększenie mieszkaniowe;

240 zł (netto) miesięcznie - zwiększenie na małżonka lub dziecko studenta.

Terminy odbioru decyzji stypendialnych dotyczących stypendium socjalnego na poszczególnych wydziałach UJ CM:

Wydział Nauk o Zdrowiu - od 25.10.2013 r (piątek) od godziny 11.00;

Wydział Lekarski - od 28.10.2013 r (poniedziałek) w godzinach 10.00 - 15.00 od poniedziałku do                                    środy;

Wydział Farmaceutyczny - informacja dostępna w najbliższym czasie na stronie internetowej                                                     Wydziału Farmacji

Odbiór decyzji stypendialnej przez studenta na jego macierzystym wydziale jest warunkiem do wypłacenia należnego stypendium.