Stypendia Rektora -odbiór decyzji

Nov 16th 2015, 22:23 | Aktualności | Tomasz Dymowski

Decyzje w sprawie stypendium Rektora dla najlepszych studentów będą do odbioru w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego, pok. nr 6 w dniach 17.11.2015 od godz. 12.00 – 20.11.2015. Prosimy aby przy odbiorze okazać dokument tożsamości oraz przedłożyć pisemną informację dotyczącą numeru rachunku bankowego (dotyczy studentów, którzy jak dotąd nie korzystali z pomocy materialnej i nie podawali numeru swojego rachunku).

WAŻNE: Wypłata stypendium możliwa jest tylko po odbiorze decyzji stypendialnej.

Odbiór decyzji jest obowiązkowy również w przypadku decyzji negatywnych.