Stypendia Rektora dla Najlepszych Studentów

Nov 18th 2013, 15:03 | Aktualności |

UWAGA! STYPENDIA REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW przyznane!


Odbiór decyzji dotyczących Stypendium Rektora dla najlepszych studentów dla studentów Wydziału Lekarskiego, będzie możliwy od wtorku (19.11) do poniedziałku (25.11) w godzinach 10-14 w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego.

Odbiór decyzji jest warunkiem wypłacenia stypendium.

 

Minimalna ilość punktów, która umożliwiała otrzymanie stypendium na poszczególnych latach studiów:


Lekarski:

dla II roku - 44,0
dla III roku - 41,8
dla IV roku - 46,8
dla V roku - 47,1
dla VI roku - 54,0

Lekarsko - dentystyczny:
dla II roku - 45,6
dla III roku - 42,6
dla IV roku - 43,4 
dla V roku - 41,4

Dietetyka:
I stopnia:
dla II roku - 42,4
dla III roku - 42,6

II stopnia:
na I rok dla studentów UJ - 47,2
na I rok dla studentów spoza UJ - 51,0
po I roku - 41,0