Studenckie Mistrzostwa Medyczne

May 16th 2014, 13:01 | Aktualności |

Potrafisz pracować w wielodyscyplinarnej drużynie?

Po studiach będziesz współpracować przedstawicielami innych zawodów medycznych (lekarzami, dietetykami, pielęgniarkami, farmaceutami, ratownikami medycznymi...), dbając o pacjenta.

Sprawdź już teraz, jak można wykorzystać wiedzę i umiejętności koleżanek i kolegów innych profesji by rozwiązać kliniczne zagadki i wygraj nagrody! :)


Zespoły studenckie muszą składać się z minimum 4 osób. W skład zespołu wchodzić może maksymalnie jedna osoba z każdego kierunku studiów w obrębie Collegium Medicum UJ.

Więcej szczegółów i informacje jak się zapisać znajdziesz na stronie organizatora, Zakładu Dydaktyki Medycznej WL UJ CM: 
http://www.zdm.wl.uj.edu.pl/studenckie-mistrzostwa-medyczne