Obowiązkowe Szkolenie dla Studentów Wydziału Lekarskiego

Sep 8th 2014, 08:55 | Wydział Lekarski |


 Pod adresem: http://www.su.krakow.pl/dla-studentow zamieszczone zostały materiały szkoleniowe „Szkolenie dla studentów/praktykantów z zakresu zapobiegania zakażeniom szpitalnym, BHP, ochrony radiologicznej i ochrony środowiska” oraz Oświadczenie o zapoznaniu przez studenta/praktykanta z tym materiałem.

Wszyscy studenci i praktykanci przed rozpoczęciem pierwszych zajęć praktycznych na terenie Szpitala zobowiązani są do zaznajomienia się z materiałem szkoleniowym oraz podpisania Oświadczenia. Wydrukowanie i podpisane Oświadczenia (egzemplarz 1 oraz 2) należy złożyć w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego u osoby prowadzącej tok studiów przed rozpoczęciem tych zajęć ale nie później niż do 31 października br.

Wprowadzenie obowiązku szkolenia studentów/praktykantów wynika z konieczności zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich osób znajdujących się na terenie Szpitala, a także z wdrożenia i funkcjonowania w Szpitalu Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Środowiskiem, BHP, Bezpieczeństwem Żywności oraz standardów akredytacyjnych.