Studenci medycyny - przypominamy, ostatnie dni rekrutacji na wyjazd w ramach programu międzynarodowego FASPE

Dec 11th 2012, 17:05 | Komisje Samorządu |

Fellowships at Auschwitz for the Study of Professional Ethics - Rekrutacja

Zachęcamy do wzięcia udziału w programie FASPE (Fellowships at Auschwitz for the Study of Professional Ethics) realizowanego pod auspicjami The Museum of Jewish Heritage w Nowym Yorku.

W tym roku w ramach współpracy między FASPE a Centrum Badań Holokaustu UJ 2 polskich studentów może dołączyć do grupy amerykańskich seminarzystów.

FASPE jest innowacyjnym programem edukacyjnym adresowanym do studentów określonych kierunków, mającym na celu podjęcie kwestii współczesnych problemów etycznych w oparciu o szczególny kontekst historyczny. Studenci prawa, medycyny, seminariów duchownych, dziennikarstwa oraz kierunków biznesowych biorą udział w zorganizowanym programie studiów, który początkowo koncentruje się na roli, jaką przedstawiciele tych zawodów odegrali w nazistowskich Niemczech i Holokauście, a następnie wykorzystuje historyczną perspektywę jako bazę do namysłu nad współczesnymi problemami etycznymi.

Po sesji wprowadzającej w Nowym Jorku każda grupa stypendystów podróżuje do Berlina, Krakowa oraz Oświęcimia (Auschwitz). Celem części in situ przedsięwzięcia w Niemczech i Polsce jest przyjrzenie się roli, jaką odegrała dana grupa zawodowa w powstawaniu i wprowadzaniu w życie polityki i programów, które doprowadziły do Holokaustu.

FASPE pokrywa wszelkie wydatki uczestników, w tym: wyżywienie, transport i zakwaterowanie. Program odbywa się w języku angielskim.

  • Sesja dla studentów medycyny: 16-27 czerwca 2013 r.


Osoby zainteresowane prosimy o nadsyłanie CV (po angielsku, max. 2 strony) oraz listu motywacyjnego (po angielsku, max. 1 strona) na adres Centrum Badań Holokaustu UJ: cbh@uj.edu.pl do dnia 15.12.2012 r.

Mile widziane będzie załączenie listu rekomendacyjnego od promotora lub naukowego opiekuna, jednak nie jest to wymóg formalny.
Więcej informacji na stronie 

Więcej informacji oraz szczegółowy program:

http://www.holocaust.uj.edu.pl/centrum/aktualnosci/-/journal_content/56_INSTANCE_25Bq/5405363/751228...
http://www.mjhnyc.org/faspe/
http://www.mjhnyc.org/faspe/documents/MedicalSchedule-June15-Final.pdf
http://www.mjhnyc.org/faspe/documents/9-13-12MedicalProgramSummary-2pages_000.pdf