Słownik Terminów Regulaminowych

Jun 24th 2013, 13:04 | Aktualności |

Koleżanki i Koledzy,

 

być może zastanawialiście się kiedyś, jakie warunki należy spełnić, aby uzyskać dyplom ukończenia studiów z wyróżnieniem; czym różni się urlop dziekański od urlopu studenckiego; co zrobić, gdy z ważnych przyczyn nie możesz przystąpić do egzaminu. Odpowiedzi na wszystkie te pytania możesz znaleźć w przygotowanym przez Samorząd Studentów UJ „Słowniku terminów regulaminowych”.

 

„Słownik terminów regulaminowych” to propozycja szybkiej, podręcznej pomocy przy korzystaniu z Regulaminu studiów. Zawiera 48 haseł dotyczących pojęć zawartych w Regulaminie studiów i w samej ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym. Hasła zawierają wszystkie potrzebne informacje na temat danego zagadnienia. Kolorem czerwonym zaznaczone są treści szczególnie istotne. Przy hasłach znajdują się także odwołania do innych pojęć opracowanych w słowniku, do przepisów z Regulaminu studiów obowiązującego studentów rozpoczynających studia po 1 października 2012 oraz grafy.

 

Słownik do pobrania jest dostępny pod linkiem: http://www.samorzad.uj.edu.pl/comission/staticPage//4/259

Baza gotowych wzorów pism, które mogą być przydatne w celu skorzystania z opisywanych praw znajduje się tutaj:http://www.samorzad.uj.edu.pl/main/libraryShow/0/465


W razie jakichkolwiek wątpliwości zachęcamy do kontaktu z członkami Zespołu Praw Studenta, którzy chętnie udzielą dodatkowych wyjaśnień. Dyżury członków Zespołu Praw Studenta można znaleźć pod linkiem: http://www.samorzad.uj.edu.pl/comission/staticPage/4/145

 

Mamy nadzieję, że „Słownik terminów regulaminowych” okaże się pomocną lekturą w codziennym zmaganiu się ze studenckimi problemami.