O Nas

Oct 26th 2012, 19:21 | Samorząd Studentów UJ CM | Administrator

Samorząd Studentów statutowo tworzą wszyscy Studenci UJ Collegium Medicum!

Wybory Rady Samorządu Studentów swojego wydziału

Co dwa lata Studenci głosują w powszechnych wyborach celem wyłonienia Rady Samorządu Studentów. Ostatnie wybory do organów Samorządu Studentów odbyły się w roku akademickim 2011/2012. 

Wydziałowa Rada Samorządu Studentów

W Wydziałowych RSS zasiadają studenci wybrani podczas wyborów. Pełnią oni rolę reprezentantów studentów z poszczególnych wydziałów podczas różnorakich spotkaniach z władzami uczelni, rolę "adwokatów", są członkami Komisji działających na uczelni.