Reprezentacja KWSM w Ministerstwie Zdrowia w Warszawie

Jan 12th 2013, 23:35 | Aktualności |

Pragniemy poinformować, że dnia 3 grudnia 2012 roku w Ministerstwie Zdrowia w Warszawie odbyło się spotkanie Ministra Zdrowia Bartosza Arukowicza oraz Szefa Gabinetu Politycznego Juliusza Krzyżanowskiego z Reprezentanami Komisji Wyższego Szkolnictwa Medycznego Parlamentu Studentów Rzeczpospolitej Polskiej: 

Michałem Bulsa – Wydział Lekarski, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie,  
Karoliną Kaaz – Wydział Lekarski, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, 
Danielem Papaj – Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, 
Katarzyną Szymkowska – Wydział Farmaceutyzny, Gdański Uniwersytet Medyczny,
Bogumiłą Gawryłkiewicz – Wydział Nauk o Zdrowiu, Gdański Uniwersytet Medyczny,
Dorotą Ławrynowicz- reprezentantką Wydziału Nauk o Zdrowiu, Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie.

Spotkanie dotyczyło planowanych zmian w kształceniu na kierunkach medycznych i paramedycznych.
Postanowiono, że Reprezentanci KWSM PSRP, obecni na spotkaniu, w celu dalszej współpracy, zostaną oficjalnie powołani do Zespołu pod kierownictwem Podekretarza Stanu Krzysztofa Chlebusa w którym będą pełnić funkcję doradczą. Ustalono, że spotkania Zespołu odbywać się będę raz w miesiącu. 

Chętnych do przedstawienia swoich propozycji zmian na Wydziale Nauk o Zdrowiu zachęcamy do współpracy!
Kontakt: Dorota Ławrynowicz, mail: dorota.lawry@gmail.com