Przypomnienie dotyczące stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2017/2018

Sep 4th 2017, 19:45 | Aktualności | Tomasz Dymowski

Szanowni Studenci,

Uprzejmie przypominamy, że w roku bieżącym wnioski o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia przyznawane studentom składane są przy użyciu systemu USOSweb (www.usosweb.uj.edu.pl >>Dla studentów >> Wnioski).

Student składa wypełnioną i wydrukowaną z USOSweb kandydaturę wraz z wnioskiem o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia w dziekanacie Wydziału. Do kandydatury i wniosku należy dołączyć załączniki potwierdzające osiągnięcia.

Terminie składania kandydatur upływa 15 września 2017r.

Student podpisuje zgłoszenie kandydatury oraz oświadczenie o zgodzie na zamieszczenie imienia i nazwiska na stronie urzędu obsługującego ministra. Wniosek nie jest podpisywany przez studenta.

Procedura składania wniosków dostępna w komunikacie:

http://www.sdka.cm.uj.edu.pl/komunikaty/-/journal_content/56_INSTANCE_mjtG3KLZEBaL/13606729/137049981