Pochód Juwenaliowy- Rycerze UJ - pełna mobilizacja !

Apr 23rd 2013, 21:52 | Aktualności |

:-) Ja Król Władysław Jagiełło - odnowiciel Uniwersytetu Jagiellońskiego, władca całej braci akademickiej obwieszczam, iż wici zostały posłane!

W obliczu ekspansji naszych sąsiadów na tereny Królestwa naszej Almy Mater Jagiellonici Obojga Narodów nie mogę już dłużej pozostawać bierny, dlatego korzystając z mojego prawa i obowiązku zwołuje na walną bitwę całe rycerstwo, które przysięgło mi posłuszeństwo. Każdy Wydział oraz każdy Dom Studencki winien wystawić chorągiew z jak największą liczbą wojowników. Tym samym Alma Mater Jagiellonica wystawi najliczniejszą armię w swej historii aby raz na zawsze wypędzić wroga ze swych granic i zapewnić bogactwo oraz dobrobyt dla swego narodu.

Niniejszym ustalam czas i miejsce koncentracji wojsk Alma Mater Jagiellonici Obojga Narodów – Królestwa Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Wielkiego Księstwa Collegium Medicum wraz z lennikami i wojskami najemnym na terenie parkingu pod wejściem na stadion Wisły od ul. Reymonta w dniu 10 (piątek) maja 2013 r. o godz. 09:00. Rycerze maja koncentrować się wokół chorągwi swoich wydziałów oraz domów studenckich a te skoncentrują się wokół Wielkiej Chorągwi Alma Mater Jagiellonici Obojga Narodów.

Po koncentracji Wojska przemaszerują na Rynek w celu wydania walnej bitwy Zakonowi.

Za niestawienie się na miejsce koncentracji przewidziana jest najwyższa kara jako za zdradę Królestwa!