Opis programu Synapsa 2.0

Nov 9th 2012, 21:27 | Synapsa |

Synapsa – Samorządowy Plan Wspierania Inicjatyw Studenckich i Autodoskonalenia

 

Synapsa 2.0 została opracowana na podstawie doświadczeń z funkcjonowania programu w poprzednich latach. Staraliśmy się usunąć wszystkie niejasności i zawiłości programu, stawiając sobie za cel prostotę i otwartość na każdego studenta, czerpiąc jak najwięcej realnych korzyści dla wszystkich aktywnych uczestników programu.

 

Założenia Synapsy 2.0 to:

- wspieranie każdej inicjatywy lub projektu studenckiego (po wcześniejszym właściwym uzasadnieniu i wypełnieniu wniosku);

- umożliwienie włączenia się w prace Samorządu i zaproponowane projekty, otrzymując jasno określone nagrody;

- zwiększenie atrakcyjności pełnienia funkcji publicznych, jak na przykład członkostwo w Radach Wydziałowych, pełnienie funkcji Starosty, uczestniczenie w komisjach samorządowych i uczelnianych- dając szanse na atrakcyjne stypendium finansowe.

 

Całe działanie programu opiera się na trzech filarach.


 I Filar 

Czekamy na wszystkie pomysły, inicjatywy czy projekty, stworzone przez studenta, dotyczące zarówno  jego osobistego  rozwoju jak i większej liczby osób, poprzez działania na rzecz pewnej społeczności akademickiej.

 

Aby zgłosić się, należy złożyć wniosek, który znajduje się na stronie Samorządu Studentów UJ CM na adres mailowy:

synapsa20@gmail.com


Wnioski można składać nie później niż do ostatniego dnia miesiąca. Komisja rozpatruje je w ciągu pierwszych pięciu dni roboczych następnego miesiąca-wydając stosowną decyzję, określone dofinansowanie, pomoc merytoryczną i opiekuna ze strony Samorządu.

 

II Filar 

W tym filarze to Samorząd proponuje pewne aktywności na rzecz innych studentów w postaci gotowych projektów z określonymi zdaniami i nagrodami które są jasno ustalane po uzgodnieniu ze studentem.

 

III Filar

III filar przeznaczony jest dla studentów, udzielających się na rzecz Uczelni- dla osób które ją Starostami roku, grupy lub uczęszczają na spotkania Rady Wydziału, Komisji Uczelnianych czy samorządowych. Osoby takie dostają punkty za swoją funkcję i aktywność odpowiednio:

·         Członkostwo w Radzie Wydziału – 10 punktów za semestr,
·         Komisji Jakości Kształcenia - 10 punktów za semestr,
·         Komisji Dydaktycznej - 10 punktów za semestr,
·         Komisji Stypendialnej - 15 punktów za semestr,
·         Pełnienie funkcji Starosty Roku- 15 punktów za semestr,
·         Pełnienie funkcji Starosty Grupy- 10 punktów za semestr.
·         Członek w Komisji Kultury RSSUJCM – do 30 punktów za rok
·         Członek w Komisji Informacji i Promocji RSSUJCM – do 30 punktów za rok
·         Członek w Komisji Międzynarodowej  RSSUJCM – do 30 punktów za rok

 

Dodatkowo osoby z filaru III za działalność w II filarze czyli tworzeniu projektów mogą wymieniać nagrody rzeczowe na punkty obowiązujące w III filarze. Powoduje to, że osoba która nie tylko jest Starostą, ale także aktywnie uczestniczy w życiu społecznym, ma większe szansę na stypendium finansowe (stypendium otrzymają osoby, które zdobędą jak najwięcej punktów w ciągu całego roku akademickiego)

 


Więcej w regulaminie.

 


Załączniki

synapsa2-01.jpg

Projekty II filar

Projekty do realizacji II filar

pobierz

Podgląd