Odbiór decyzji o przyznaniu stypendium socjalnego

Nov 9th 2012, 12:40 | Wydział Farmaceutyczny |

Od czwartku 08.11.2012 decyzje dotyczące stypendium socjalnego do odebrania w dziekanacie Wydziału Farmaceutycznego od godz. 9.00!
Kosmetologia- studia niestacjonarne, możliwość odbierania decyzji w piatek do godz. 16.00
Osoby, które nie dostarczyły numerów kont bankowych proszone są o dostarczenie ich przy odbiorze dezyzji.
Odebranie decyzji jest warunkiem wypłacenia stypendium! Termin odbioru mija z dniem 12.11.2012