Studenckie Dni Medycyny Paliatywnej

Jan 5th 2010, 21:11 | Archiwalne | Administrator

Konferencja jest organizowana przez Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Studenckie Koło Naukowe Medycyny Paliatywnej.

Podczas Konferencji uczestnicy będą mieli szansę zaprezentowania swoich prac w sesjach ustnych i plakatowych oraz uczestniczenia w wykładach ekspertów w dziedzinie opieki paliatywnej. Dodatkowym uzupełnieniem wiedzy będzie możliwość uczestniczenia w dyskusjach.

Zapraszamy każdego studenta do czynnego uczestniczenia w konferencji - do nadsyłania prac poglądowych i badawczych. Będzie możliwość prezentacji pracy w formie ustnej lub plakatowej. Najciekawsze prace zostaną wyróżnione i nagrodzone.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami Konferencji: www.sdmp.wum.edu.pl

Podczas I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt.: Studenckie Dni Medycyny Paliatywnej w następujących sesjach swoje wykłady wygłoszą specjaliści różnych dziedzin medycyny:

 1. Rozwój opieki paliatywnej
  Prof. dr hab. n. med. Anna Doboszyńska
  Dr n med. Aleksandra Ciałkowska-Rysz
 2. Opieka paliatywna u dzieci
  Doc. Tomasz Dangel
  Dr n. med. Łukasz Przysło
  Dr n. med. Joanna Szymkiewicz-Dangel
 3. Dylematy na granicy życia
  Dr n. med. Zbigniew Żylicz
  Prof. dr hab. n. med. Krystyna de Walden-Gałuszko
  Dr n. med. Andrzej Stachowiak
 4. Problematyka bólu
  Dr n. med. Jerzy Jarosz
  Dr n. med. Tomasz Buss
  Dr n. med. Anna Adamczyk
  Mgr Małgorzata Czaplińska
 5. Żywienie w opiece paliatywnej
  Prof. dr hab. n. med. Marek Pertkiewicz dr n. med. Roman Wikłacz
TERMIN ZGŁASZANIA PRAC: 01.02.2010 r. Termin rejestracji uczestników: 05.03.2010 r.