Ocena ciągła przedmiotów klinicznych

Nov 7th 2011, 23:32 | Wydział Lekarski | Administrator

W dniu jutrzejszym (8 listopada 2011) rusza akcja oceny ciągłej przedmiotów klinicznych. Akcja obejmie wszystkie przedmioty "kliniczne" realizowane na kierunku lekarskim na latach IV - VI oraz na roku III (w tej chwili dostępne będą ankiety dla Chorób wewnętrznych).

Ankiety będą "otwarte" przez cały rok akademicki - natomiast studenci mogą oceniać zajęcia po ich zakończeniu (według harmonogramu dla poszczególnych grup) - ankiety uzupełnione wcześniej - będą automatycznie usuwane z systemu (na podstawie nr grupy) jako nieadekwatne (niezgodne z regulaminem oceniania na UJ).

Prosimy o sprawdzenie czy ankiety są widoczne dla wszystkich lat studiów (III - VI rok, kierunek lekarski) gdyż nie ma możliwości podglądu ankiet z poziomu studentów. Wszystkie nieprawidłowości i wątpliwości proszę zgłaszać do:

Agnieszka Pac Pełnomocnik Dziekana WL ds. ewaluacji jakości procesu kształcenia

Wiesława Pyrczak - Wydziałowy Koordynator USOS

Michał Fabian przewodniczący komisji integracji i usprawniania systemu USOS z ramienia WRSS UJ-CM