Stypendia

Nov 26th 2009, 15:54 | Archiwalne | Administrator

1. Stypendium Socjalne:

Przedziały stypendium socjalnego w zależności od dochodu w przeliczeniu na jednego członka rodziny wraz z kwotami świadczeń z tytułu stypendium socjalnego.

Przedział dochodu od 0 do 351 pln 420 pln
Przedział dochodu od 352 do 450 pln 320 pln
Przedział dochodu od 451 do 572 pln 220 pln

2. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych:

Przedziały w zależności od orzeczonego stopnia niepełnosprawności.

Niepełnosprawność w stopniu lekkim 100 pln
Niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym 300 pln
Niepełnosprawność w stopniu ciężkim 500 pln

3. Stypendium za wyniki w nauce:

Przyznawane dla 30 % najlepszych studentów na roku.

450 pln
Pierwsze 6% najlepszych studentów na roku
Kolejne 9% najlepszych studentów na roku 350 pln
Kolejne 15% najlepszych studentów na roku 250 pln

4. Stypendium za wybitne osiągnięcia sportowe:


I stopnia 450 pln
II stopnia350 pln
III stopnia250 pln
IV stopnia150 pln
V stopnia50 pln

5. Stypendium na wyżywienie: 120 pln


6. Stypendium mieszkaniowe: 120 pln


7. Zapomoga:

Kwota przyznanej zapomogi zawiera się w przedziale od 200 do 1000 pln