Kurs dobrej praktyki klinicznej(GCP) dla badaczy

Jun 3rd 2011, 04:02 | Archiwalne | Administrator

Formularz należy przynieść do biura Rady Samorządu Studentów UJ CM - pokój 009 (poziom -1) do dnia 7 czerwca (wtorek). jeśli w biurze samorządu nie będzie nikogo należy w kopercie zostawić na portierni - na kopercie należy napisać RSS UJ CM

FORMULARZ DO WYPEŁNIENIA:

Formulaż kurs GCP
gcp_form.pdf

plik Adobe PDF 1,80 MB