Sonda: Najciekawszy projekt dla Samorządu

May 16th 2011, 18:16 | Archiwalne | Administrator

Najciekawszy/najlepszy pomysł na projekt dla Samorządu Studentów??
Kontynuacja kalendarza ściennego
Praktyczne warsztaty z relacji lekarz-pacjent prowadzone przez psychologów
Reaktywacja Rajdu Eskulapów
LibDup Collegium Medicum
Kalendarz i ankieta oceniająca działalność władz uczelni na rzecz studentów
Projekt "zwiększenie kompetencji samorządu" - moim zdaniem samorząd ma wciąż niewiele do powiedzenia w kwestii regulacji spraw studenckich np. godzin rektorskich czy ustalania możliwych terminów egzaminów
Praktyki wakacyjne w formie obozu (np. nad morzem)
Projekt doskonalenia wyjazdów studenckich - ankiety dla studentów na temat wyjazdów zagranicznych i opublikowanie informacji od studentów, którzy już wrócili.
Każdy student I roku powinien mieć osobę nadzorującą - "opiekuna" czyli kolegę lub koleżankę z wyższego roku, na którym będzie mógł polegać który pomoże w obeznaniu się z miastem, zasadami panującymi na uczelni, pomoże w starcie na studiach, poprzez doinformowanie, z czego najlepiej się uczyć, co jest wymagane na zajęciach, jak one wyglądają itp. Rolą opiekuna nie jest prowadzenie za rękę przez cały pierwszy rok, ale zapewnienie, że w razie problemów pierwszoroczniak ma osobę na której może polegać. Pocieszająca jest świadomość, żę ma się kogoś wyznaczonego do pomocy.

Web Polls