Wybory do Samorządu Studenckiego tuż, tuż

Mar 7th 2011, 15:13 | Archiwalne | Administrator

Działając na podstawie art. 18 ust. 1 lit. h) Regulaminu Samorządu Studentów w związku z art. 8 ordynacji wyborczej do organów Samorządu Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 2 kwietnia 2009 r. (zmienionej uchwałą URSS z 10 stycznia 2011 r.) zarządzam:


wybory do Wydziałowych Rad Samorządu Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego (kadencja 1 października 2011 r. – 30 września 2013 r.)
na dzień 13 kwietnia 2011 r.

Jednocześnie na podstawie art. 8 ust. 3 Ordynacji wyborczej do organów Samorządu Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego określam następujące terminy wykonania czynności wyborczych:


1. Końcowy termin sporządzenia spisu wyborców – 10 kwietnia 2011 r.

2. Końcowy termin powołania Wydziałowych Komisji Wyborczych przez Wydziałowe Rady Samorządu Studentów – 21 marca 2011 r.

3. Końcowy termin przekazania Uczelnianej Komisji Wyborczej Samorządu Studentów UJ przez Wydziałowe Komisje Wyborcze informacji o miejscach głosowania – 5 kwietnia 2011 r.

4. Końcowy termin podania przecz Uczelnianą Komisję Wyborczą Samorządu Studentów do publicznej wiadomości o miejscach głosowania na poszczególnych wydziałach oraz godzin głosowania – 6 kwietnia 2011 r.

5. Końcowy termin zgłaszania kandydatów na członków Wydziałowej Rady oraz zgłaszania mężów zaufania do Wydziałowych Komisji Wyborczych – 5 kwietnia 2011 r.

6. Końcowy termin sporządzenia przez Wydziałowe Komisje Wyborcze listy kandydatów na członków Wydziałowej Rady i podania ich do publicznej wiadomości – 6 kwietnia 2011 r.Po ukonstytuowaniu się Wydziałowych Rad Samorządu Studentów dokonają one wyboru, spośród swoich członków, przedstawicieli do Uczelnianej Rady Samorządu Studentów oraz Prezydium Samorządu Studentów. Uczelniana Rada dokona wyboru Przewodniczącego Samorządu Studentów na pierwszym posiedzeniu, które zwoła Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej.


Kadencja nowo wybranych organów rozpocznie się zgodnie z uchwała Uczelnianej Rady z dnia 10 stycznia 2011 r. zmieniającej Ordynację wyborczą do organów Samorządu Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 2 kwietnia 2009 r.; w dniu 1 października 2011 r. i potrwa 2 lata do dnia rozpoczęcia kadencji przez nowo wybrane organy.


Informuję, że uchwałą Uczelnianej Rady z dnia 8 grudnia 2010 r. Przewodniczącym Uczelnianej Komisji Wyborczej został powołany Tomasz Kocoł z Wydziału Prawa i Administracji.Jakub Jasiński

Przewodniczący Samorządu Studentów

Uniwersytetu Jagiellońskiego