Ceny ECTS

Sep 22nd 2010, 16:03 | Archiwalne | Administrator

Wartość 1 punktu zaliczeniowego ECTS:

  • kierunek lekarski (studia stacjonarne i niestacjonarne):

  • 300 zł (ponowny udział w zajęciach oraz przystąpienie do zaliczenia lub egzaminu)
    42 zł (ponowne przystąpienie do zaliczenia lub egzaminu)

  • kierunek lekarsko-dentystyczny (studia stacjonarne i niestacjonarne):

  • 330 zł (ponowny udział w zajęciach oraz przystąpienie do zaliczenia lub egzaminu)
    42 zł (ponowne przystąpienie do zaliczenia lub egzaminu)

    W przypadku zaliczenia kursu, a niezdania zaliczenia lub egzaminu należy uzyskać potwierdzenie od koordynatora kursu, że nie jest wymagany ponowny udział w zajęciach, a powtarzanie przedmiotu miałoby polegać jedynie na przystąpieniu do zaliczenia lub egzaminu w kolejnym roku akademickim. Następnie do takiego potwierdzenia konieczne jest dołączenie podania do Dziekana Wydziału Lekarskiego, by opłata za powtarzany kurs wynosiła 42 zł/1 pkt. ECTS.