Stypendia 2010/2011

Aug 14th 2010, 14:42 | Archiwalne | Administrator

Informujemy wszystkich studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, że od roku akademickiego 2010/2011 wszystkie wnioski o pomoc materialną należy składać poprzez system USOSweb, a następnie w formie wydrukowanej (z odpowiednim kompletem dokumentacji) w odpowiednich dziekanatach.

Zgodnie z art. 173 ust.1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r. nr 164 poz.1363 z póżn. zm.) w ramach pomocy materialnej student może ubiegać się o następujące świadczenia:

  1. stypendium socjalne,
  2. stypendium na wyżywienie,
  3. stypendium mieszkaniowe,
  4. stypendium za wyniki w nauce,
  5. stypendium za wyniki w sporcie,
  6. stypendium specjalne dla osób niepe nosprawnych,
  7. zapomogę, stypendium ministra za osiągnięcia w nauce,
  8. stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku do wiadomości

Załączniki

Pomoc materialna 2010/2011