Stypendia w roku akademickim 2009/2010

Nov 10th 2009, 14:41 | Archiwalne | Administrator

1.Termin składania wniosków o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium mieszkaniowego oraz stypendium na wyżywienie:
przyznawanych na semestr zimowy – upływa 23 października 2009
przyznawanych na semestr letni – upływa 31 stycznia 2009.

2. Termin składania wniosków o przyznanie stypendium za wyniki w nauce, stypendium za wyniki w sporcie i stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych upływa 23 października 2009
Wnioski należy składać w wersji papierowej w dziekanatach z dokumentacją. W tym roku w Collegium Medium Pomoc Materialna nie będzie jeszcze obsługiwana przez USOS

Od tego roku stypendium naukowe przyznawane jest na wniosek. Wniosek o stypendium naukowe można pobrać w dziekanatach Wydziałów Collegium Medicum oraz na stronach internetowych dziekanatów.

Z racji połączenia Regulaminów Pomocy Materialnych UJ i Collegium Medium w przyszłym roku stypendium naukowe najprawdopodobniej będzie pobierało 18 % ( a nie 30% - jak to było do tej pory) studentów z najwyższą średnią.