Odwołanie zajęć 17 i 18.04

Apr 15th 2010, 22:07 | Archiwalne | Administrator

„W związku z organizacją w Krakowie ceremonii pogrzebowej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Lecha Kaczyńskiego i Jego Małżonki, odwołuję wszystkie zajęcia dydaktyczne zaplanowane na 17 i 18 kwietnia 2010 roku (sobota i niedziela).

Kierowników podstawowych jednostek organizacyjnych UJ zobowiązuję do umożliwienia studentom, doktorantom i słuchaczom studiów podyplomowych odbycia odwołanych zajęć w innych terminach."

Rektor
Prof. Karol Musioł