Studencki Nobel 2010

Apr 12th 2010, 00:52 | Archiwalne | Administrator

Z początkiem marca ruszyła rekrutacja do konkursu na najlepszego studenta w kraju organizowanego przez Niezależne Zrzeszenie Studentów. Nagrody w konkursie to m.in. laptopy, kursy językowe.

Walczyć o Studenckiego Nobla może każdy student, który ma średnią ocen z ostatniego semestru nie mniejszą niż 4,0. Konkurs składa się z trzech etapów: uczelnianego, wojewódzkiego oraz ogólnopolskiego, podczas którego poznamy najlepszego studenta w Polsce.

Warto zaznaczyć, że średnia na studiach to nie wszystko, pod uwagę brana jest również aktywność studenta, m.in.: działalność w organizacjach studenckich/kołach naukowych, certyfikaty językowe, publikacje naukowe, praktyki zawodowe, osiągnięcia sportowe, artystyczne oraz inne.

Koordynatorem etapu małopolskiego oraz podkarpackiego jest Niezależne Zrzeszenie Studentów Akademii Górniczo – Hutniczej, które poprzez szereg projektów o charakterze lokalnym kształtuje postawy obywatelskie, animuje życie kulturalne studentów i broni ich praw.

Więcej informacji o konkursie można uzyskać na stronie internetowej wydarzenia lub w biurze Niezależnego Zrzeszenia Studentów Akademii Górniczo-Hutniczej, na kampusie uczelnianym AGH przy ul. Reymonta 17 (wejście od ul. Akademickiej, I DS “Alfa”).

Rejestracja do konkursu odbywa się za pośrednictwem strony internetowej: www.studenckinobel.com.pl/i trwa w okresie 01.03.2010 – 31.03.2010.

Strona główna konkursu: www.studenckinobel.com.pl/

Strona organizatora: www.nzs.org.pl

Przebieg konkursu

Konkurs Studencki Nobel składa się z trzech etapów:

Etap Uczelniany (kwiecień 2010)
Rejestracja chętnych do udziału w konkursie na jego stronie internetowej (strona internetowa w trakcie budowy) oraz wybór najlepszego reprezentanta uczelni przez Uczelniane Komisje Konkursowe składające się między innymi z Rektorów, Prorektorów do spraw studenckich i przedstawicieli Samorządów Studenckich danych szkół wyższych.

Etap Wojewódzki (maj 2010)
Gale regionalne, na których Wojewódzka Komisja Konkursowa – złożona z Rektorów uczelni biorących udział w konkursie oraz Patronów Honorowych – wybierze spośród zwycięzców pierwszego etapu najlepszego przedstawiciela dla danego województwa. Ponadto Wojewódzka Komisja Konkursowa przyznaje wyróżnienia dla najlepszych studentów w danych kategoriach - Branżowych Laureatów Wojewódzkich.

Finał (czerwiec 2010)
Krajowa Komisja Konkursowa, składająca się z przedstawicieli szkół wyższych biorących udział w Konkursie, Patronów Honorowych, a także osób powszechnie uważanych za autorytety w skali krajowej, wyłoni (spośród wybranych przedstawicieli wszystkich województw) zwycięzcę Konkursu – Najlepszego Studenta w Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto Krajowa Komisja Konkursowa wybiera najlepszych studentów w danych kategoriach - Branżowych Laureatów Krajowych.

Uroczystym zakończeniem konkursu będzie Gala Finałowa, podczas której odbędzie się wręczenie nagrody głównej oraz wyróżnień w danych kategoriach.