Ogłoszenie stypendialne!!!!!

Jan 16th 2010, 14:54 | Archiwalne | Administrator

Dochód przypadający na członka rodziny uprawniający do otrzymywania stypendium socjalnego, najprawdopodobniej zwiększy się z 572 zł do 602 zł.

Zgodnie z powyższym zachęcamy do składania wniosków o stypendium socjalne na II semestr osoby, których dochód może być niższy od 602 zł.

Wnioski można składać w dziekanatach Collegium Medicum do 31 stycznia 2010 r.