Wolne miejsca w Domach Studenckich UJ CM

Oct 5th 2012, 02:30 | Domy Studenckie UJ CM | Administrator

Osoby, które zainteresowane są otrzymaniem miejsca w Domach Studenckich Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum powinny złożyć w tej sprawie stosownie umotywowany wniosek.

Studenci Wydziałów Lekarskiego, Farmaceutycznego oraz Wydziału Nauk o Zdrowiu Powinni składać wnioski u wydziałowych koordynatorów ds. pomocy materialnej.

Pozostałe osoby mogą złożyć taki wniosek w biurze Samorządu Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w:

Centrum Dydaktyczno-Kongresowe Wydz. Lekarskiego UJ-CM
Ul. Św. Łazarza 16 pok. 009
31-530 Kraków

w terminach:

  • Piątek (5.10.2012r.) g. 14.00-16.00
  • Poniedziałek (8.10.2012r) g.15.00-17.00

Rozdysponowanie nastąpi w dniu 8.10.2012r. (poniedziałek) po dyżurze; informacja o przyznaniach zostanie przekazana do domów studenckich w dniu 9.10.2012r. gdzie można zasięgnąć informacji na temat przyznań.

Miejsca w Domach Studenckich będą rozdysponowywane w miarę ich dostępności.