Nowe warunki wyjazdów w ramach programu Erasmus dla studentów wydziału farmaceutycznego!

Dec 8th 2012, 14:01 | Komisje Samorządu |

Uwaga!  W tym roku nastąpiła zmiana kryteriów kwalifikacji studentów w programie Erasmus na wydziale farmaceutycznym - umożliwiono wyjazdy studentom niższych roczników!

Zapraszamy do zapoznania się z nowymi warunkami:


W programie Erasmus Studia mogą brać udział:

Studenci jednolitych studiów magisterskich 

  • III - V roku kierunku farmacja,
  • III - V roku kierunku analityka medyczna,

Studenci studiów II stopnia 

  • II roku kierunku kosmetologia,

Studenci studiów III stopnia (doktoranckich) WF UJCM.

 

Studenci III i IV roku jednolitych studiów magisterskich, kierunek farmacja i analityka medyczna, mogą podjąć studia na uczelniach zagranicznych; studenci V roku oraz studenci studiów uzupełniających, kierunek kosmetologia, mogą uczestniczyć w realizacji projektów badawczych lub staży w uczelniach zagranicznych. 
Zajęcia w uczelniach zagranicznych odbywają się w językach ojczystych danego kraju.

Ze względu na proces akredytacji oraz indywidualne monitorowanie postępu pracy studentów, nie zawsze możliwym jest, aby studenci realizowali kursy w uczelniach zagranicznych. Mocno zachęcamy studentów do zaangażowania się w realizację krótkich projektów badawczych w zagranicznych uczelniach w semestrze letnim. W ten sposób można uzyskać dodatkowe punkty ECTS, które zostaną uwzględnione w dyplomie, jak również wiele korzyści wynikających ze zdobytego doświadczenia w pracy laboratoryjnej.
Zróżnicowanie projektów badawczych realizowanych w uczelniach partnerskich obejmuje nauki farmaceutyczne z sektora „life sciences", włączając w to biologię komórki, biologię molekularną, mikrobiologię, immunologię, biochemię, chemię leków, farmakologię.


Podpisane umowy wymiany studentów

Francja (język francuski)

Hiszpania (język hiszpański)

Holandia (język flamandzki)

Islandia (język angielski)

Malta (język angielski)

Niemcy (język niemiecki)

Portugalia (język portugalski)

Turcja (język turecki)

Wielka Brytania (język angielski)

Włochy (język włoski)Więcej szczegółowych informacji oraz kryteria kwalifikacji dostępne pod adresem:
http://farmacja.cm-uj.krakow.pl/index.php/erasmus_wsp