"Latający Uniwersytet" - Karolinska - Cagliari - UJ

Nov 15th 2014, 00:45 | Aktualności |

Zajęcia będą się odbywać w każdej z w/w uczelni w następujących terminach:

 

•         Karolinska Institutet: 15-19 grudnia 2014 r.,

•         UJ Collegium Medicum: 7-9 stycznia 2015 r.,

•         Università degli Studi di Cagliari: 12-15 stycznia 2015 r.

 

Kurs odbywa się w języku angielskim. Ilość miejsc: do 12 osób.

 

Biorą w nim udział studenci każdej z trzech uczelni.

 

Koszty kursu częściowo (do 2000 zł na osobę) pokrywa UJ Collegium Medicum. Pozostałe koszty pokrywają studenci.

 

O udział w kursie mogą ubiegać się studenci III, IV i V roku kierunku lekarskiego
z wysoką średnią ocen ze wszystkich lat studiów udokumentowaną zaświadczeniem wydanym przez dziekanat.

 

Wymagana jest bardzo dobra znajomość języka angielskiego (do dokumentów należy dołączyć zaświadczenie o znajomości języka).

 

UWAGA! Zakwalifikowanie się na kurs wiąże się z obowiązkiem uzupełnienia niezbędnych zajęć zgodnych z tokiem studiów.

 

Wymagane dokumenty:

•         list motywacyjny,

•         zaświadczenie o znajomości języka angielskiego,

•         średnia ocen ze wszystkich lat studiów,

•         dodatkowo: udokumentowana działalność naukowa, czynny udział w sympozjach i kongresach, zaangażowanie w różnych organizacjach naukowych (w tym w STN).

 

W podaniu powinny być zawarte następujące informacje: rok studiów, dokładny adres, adres

e-mail, numer telefonu.

 

Podania należy składać w dziekanacie (mgr Agnieszka Wilk pok. 6) do dnia 17 listopada 2014 r.

 

Gorąco zachęcamy do wzięcia udziału w tym wydarzeniu, gdyż pozwala ono nawiązać wiele nowy znajomości oraz zwiedzić wspaniałe miejsca.