Latający Uniwersytet

Nov 5th 2012, 22:59 | Wydział Lekarski |

Kurs

Karolinska Institutet – Università degli Studi di Cagliari –Uniwersytet Jagielloński

Dziekanat Wydziału Lekarskiego informuje, że studenci III, IV i V roku kierunku lekarskiego mają możliwość wzięcia udziału w integracyjnym kursie z nauk medycznych organizowanym przez Karolinska Institutet, Università degli Studi di Cagliari i Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum.

Zajęcia będą się odbywać w każdej z w/w uczelni w następujących terminach:

- Karolinska Institutet: 17-21 grudnia 2012 r.,

- UJ Collegium Medicum: 7-10 stycznia 2013 r.,

- Università degli Studi di Cagliari: 14-17 stycznia 2013 r.

Kurs odbywa się w języku angielskim. Ilość miejsc: do 8 osób.

Biorą w nim udział studenci każdej z trzech uczelni.


Koszty kursu częściowo (do 2000 zł na osobę) pokrywa UJ Collegium Medicum. Pozostałe koszty pokrywają studenci.


O udział w kursie mogą ubiegać się studenci III, IV i V roku kierunku lekarskiego 
z wysoką średnią ocen ze wszystkich lat studiów udokumentowaną zaświadczeniem wydanym przez dziekanat.

Wymagana jest bardzo dobra znajomość języka angielskiego (do dokumentów należy dołączyć zaświadczenie o znajomości języka).


UWAGA! Zakwalifikowanie się na kurs wiąże się z obowiązkiem uzupełnienia niezbędnych zajęć zgodnych z tokiem studiów.


Wymagane dokumenty:

- list motywacyjny,

- zaświadczenie o znajomości języka angielskiego,

- średnia ocen ze wszystkich lat studiów,

- dodatkowo: udokumentowana działalność naukowa, czynny udział w sympozjach i w kongresach, zaangażowanie w różnych organizacjach naukowych, w tym w STN i czynne uczestnictwo w programach naukowych takich jak np. SyNaPSA.


W podaniu powinny być zawarte następujące informacje: rok studiów, dokładny adres, adres e-mail, numer telefonu.


Podania należy składać w dziekanacie (pok. 6) do dnia 31 października 2012 r. (Termin został przedłużony do 9 listopada 2012.)


Gorąco zachęcamy do wzięcia udziału w tym wydarzeniu, gdyż pozwala ono nawiązać wiele nowy znajomości oraz zwiedzić wspaniałe miejsca.