Kwaterowanie studentów UJ CM na rok akademicki 2013/2014

Sep 20th 2013, 12:10 | Aktualności |

Kwaterowanie Studentów w Domach Studenckich A, B, C UJ CM w Prokocimiu na rok akademicki 2013/2014

Odbywać się będzie od 28.09.2013 r. do 04.10.2013 r.

I ROK
od 28.09.2013 r. w godz. od 9.00 do 15.00

I, II, III, IV, V, VI ROK
od 29.09.13 r. w godz. od 14.00 do 21.00

Dokumenty niezbędne przy kwaterowaniu:
 1. dowód osobisty (lata wyższe - wraz z poświadczeniem o czasowym zameldowaniu w DS),
 2. wypełniony i podpisany kwestionariusz osobowy oraz podpisane oświadczenie,
 3. zaświadczenie lekarskie stwierdzające, że student jest zdrowy (w oparciu o aktualne badanie RTG) i może być zakwaterowany w domu studenckim,
 4. legitymacja studencka
Załączniki:
 1. druk kwestionariusza osobowego, oświadczenia i wzór zaświadczenia lekarskiego,
 2. Regulamin porządkowy Domów Studenckich,
 3. Instrukcja zachowania się mieszkańca Domu Studenckiego na wypadek zagrożenia

DOM STUDENCKI D

Terminy kwaterowania:

29.09.2013r (niedziela) w godz. od 9.00 – 19.00

30.09.2013r. (poniedziałek) w godz. od 7.30 – 15.30

01.10.2013r. (wtorek) w godz. od 7.30 – 15.30

02.10.2013r. (środa) w godz. od 7.30 – 15.30

Dokumenty niezbędne przy kwaterowaniu:

 1. Dowód Osobisty
 2. Wypełniony i podpisany kwestionariusz osobowy wraz z  podpisanym oświadczeniem
 3. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające, że student jest zdrowy (wystawione w oparciu o RTG płuc) i może być zakwaterowany w domu studenckim
 4. Legitymacja studencka
 5.  Potwierdzenie dokonania wpłaty depozytu (kaucji zwrotnej) na poczet ewentualnych zniszczeń w wysokości opłaty miesięcznej za akademik

(Regulamin DS „D” UJ CM pkt.7).  W tytule operacji proszę wpisać swoje dane
(imię, nazwisko) i koniecznie dopisać słowo „DEPOZYT”.

Wysokość  depozytu (kaucji):

miejsce w pokoju  2 – os. –    500,00zł

miejsce w pokoju   1 – os. – 1 000,00zł

 

KONTO BANKOWE DOMU STUDENCKIEGO „D” UJ CM UL. RACŁAWICKA 9a W KRAKOWIE:

BANK PEKAO S.A.

65  1240  2294  1111  0010  4289  5843

Przy zakwaterowaniu przed 1.10.2013r. pobierana będzie opłata za noclegi w wysokości:

nocleg w pokoju  2 – os. –     25,00zł/os/dobę

nocleg w pokoju  1 – os. –     50,00zł/os/dobę


Załączniki znajdujące się na stronie www:

1. Kwestionariusz osobowy wraz z oświadczeniem

2. Regulamin Domu Studenckiego „D” UJ CM

3. Ogólna instrukcja ewakuacji i postępowania na wypadek pożaru