Konkurs Redaktor Naczelnej "Polskiego Archiwum Medycyny Wewnętrznej"

Nov 9th 2012, 19:07 | Aktualności |

Redaktor naczelna Polskiego Archiwum Medycyny Wewnętrznej ogłasza II edycję konkursu  ogólnopolskiego  dla studentów na najlepszą pracę oryginalną dotyczącą zagadnień z zakresu medycyny wewnętrznej. Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkich studentów uczelni medycznych, w tym studentów studiów doktoranckich. 

Autorzy 3 najlepszych prac otrzymają nagrody w wysokości 3000 zł, 2000 zł, 1000 zł, a ich prace zostaną opublikowane w numerze lipcowym Polskiego Archiwum Medycyny Wewnętrznej (od 2012 czasopismo posiada impact factor). 

Prace można zgłaszać od 1 listopada 2012 do 15 marca 2013 roku. 
Regulamin konkursu znajduje się na stronie www.pamw.pl
Ogłoszenie nazwisk zwycięzców nastąpi 5 kwietnia 2013 roku w Warszawie podczas XII Krajowej Konferencji Szkoleniowej Towarzystwa Internistów Polskich w Warszawie.