Konferencja Universities Allied for Essential Medical Care

Mar 6th 2014, 18:22 | Aktualności |

Konferencje UAEM (więcej informacji o tej organizacji: http://uaem.org/) organizowane są co roku i stanowią okazję do doskusji i prób rozwiązania problemów takich jak- patenty lekowe, monopolistyczna produkcja leków, brak dostępu do leków, 
czasami dotykający większość ludzi ich potrzebujących i wielu wielu innych. Myślę, że jest to 
problem z istnienia którego każdy z nas zdaje sobie sprawę, być może jednak zazwyczaj nie 
poświęca mu zbyt wiele uwagi-jest okazja by to zmienić i zaangażować się w projekt! 

Wszystkich zainteresowanych prawami człowieka, etyką, medycyną i wszelkimi problemami z tym związanymi gorąco zachęcam do udziału w konferencji!
Konferencja to także szansa na poznanie ludzi z całego świata zaangażowanych w próbę 
poprawienia sytuacji innych i nawiązanie kontaktów na przyszłość. Już teraz chęć udziału zgłosiło
ok 200 osóbz całej Europy i zaplanowanych jet wiele ciekawych wykładów. Zajrzyjcie na stronę 
Dodatkowo, ponieważ organizatorom zależy na zaangażowaniu studentów z Europy Wschodniej, 
UAEM przygotowało specjalną pulę na dofinansowanie podróży dla nas. Aby zgłosić chęć udziału w konferencji i ubiegać się o częściową refundację kosztów podróży wystarczy napisać maila z 
listem motywacyjnym na adres do organizatorów: alain.amstutz@stud.unibas.ch. W liście
motywacyjnym (w języku angielskim) należy zawrzeć kilka słów o sobie - o kierunku
studiów, zainteresowaniach naukowych i działaniach w których braliście udział lub planujecie na 
przyszłość, a także o waszej działalności w UAEM (jeśli taka była), a przede wszystkim uzasadnić dlaczego chcecie wziąć udział w konferencji. Określcie także jaki mniej więcej byłby koszt podróży (wstępnie sprawdzone na ok 200 Euro). Nie rejestrujcie się na stronie wydarzenia przed otrzymaniem odpowiedzi. Deadline aplikacji o dofinansowanie podróży to 10 marca, ale ewentualne niewielkie opóźnienia nie powinny być przeszkodą :)

W razie wątpliwości lub jakichkolwiek pytań możecie kontaktować się z Ewą Ziółkowską ( ewa.ziolkowska@uj.edu.pl ) lub bezpośrednio z organizatorami ( alain.amstutz@stud.unibas.ch ).