KONFERENCJA HEMATOLOGICZNO- TRANSPLANTOLOGICZNA KRakowskiego KRwietnia KRwiodawstwa pod honorowym patronatem Pani prof. dr hab. Walentyny Balwierz.

Apr 17th 2013, 23:38 | Aktualności |

KONFERENCJA HEMATOLOGICZNO- TRANSPLANTOLOGICZNA KRakowskiego KRwietnia KRwiodawstwa pod honorowym patronatem Pani prof. dr hab. Walentyny Balwierz.

Serdecznie zapraszamy na konferencję hematologiczno- transplantologiczną KRakowskiego KRwietnia KRwiodawstwa, mającą na celu szerzenie wiedzy na temat chorób krwi i szpiku kostnego oraz przeszczepiania narządów. Poza aspektami medycznymi prelegenci przybliżą także zagadnienia prawne i etyczne dotyczące transplantologii.

WSTĘP WOLNY

PROGRAM SESJI:

12:15-12:30
„Wstęp. KRajowy KRwiecień KRwiodawstwa, czyli kwietniowy ruch studencki”
Dawid Czupik, organizator i pomysłodawca KRajowego KRwietnia KRwiodawstwa

12:30-13:15
"Choroby układu krwiotwórczego i wskazania do przeszczepienia komórek krwiotwórczych u dzieci"
dr n. med. Magdalena Ćwiklińska, Klinika Onkologii i Hematologii Dziecięcej UJ CM

13:15-14:00
„Aspekty etyczne transplantacji”
prof. dr hab. Jan Hartman, Zakład Filozofii i Bioetyki UJ CM

14:00-14:15 Przerwa

14:15-14:45
"Dobór dawcy i biorcy przeszczepu - rola antygenów zgodności tkankowej"
dr n. med. Marzena Lenart, Zakład Immunologii Klinicznej UJ CM

14:45-15:15
Prezentacja DKMS i wypowiedź dawcy komórek macierzystych.

15:15-15:45
„Aspekty prawne transplantacji”
dr Tomasz Sroka, Katedra Prawa Karnego WPiA UJPATRONAT MERYTORYCZNY
prof. dr hab. Walentyna Balwierz, Kierownik Oddziału Onkologii i Hematologii Dziecięcej UJ CM


Sesja hematologiczno- transplantologiczna odbędzie się podczas Międzynarodowej Konferencji Studentów Uczelni Medycznych (IMSC 2013). Wstęp na całą konferencję jest wolny.Kiedy: 20.04.2013, godz. 12:15-15:45
Gdzie: Aula D Centrum Dydaktyczno- Kongresowego WL UJCM, ul. Św. Łazarza 16, Kraków


IFMSA- Poland wraz ze Studenckim Towarzystwem Naukowym i Samorządem Studenckim UJ CM