Uprzejmie przypominamy, osobom których wniosek o miejsce w Domu Studenckim został rozpatrzony pozytywnie, o obowiązku opłacenia kaucji!!!

Aug 23rd 2017, 21:40 | Aktualności | Tomasz Dymowski

Szanowni Studenci i Doktoranci,

 

Uprzejmie przypominamy, osobom których wniosek o miejsce w Domu Studenckim został rozpatrzony pozytywnie, o obowiązku opłacenia kaucji!!!

 

Wpłata kaucji dla tury :

II A musi zostać dokonana do dnia 28.08.2017 roku,

II B musi zostać dokonana do dnia 01.09.2017 roku,

III   musi zostać dokonana do dnia 08.09.2017 roku.

Osoby którym przyznane zostało miejsce w Domu Studenckim UJ CM mają obowiązek w podanych wyżej terminach, wpłacić kaucję. Opłata jest zgodna z wysokością miesięcznej opłaty za miejsce w Domu Studenckim, w tytule przelewu należy podać Imię i Nazwisko, numer legitymacji studenckiej.

Szczegółowe informacje dostępne są w komunikacie (numery kont oraz wysokość kaucji)

Po zaksięgowaniu wpłaty, pracownik domu studenckiego zmieni status wniosku w USOSweb na „Potwierdzony”.

Wnioski osób ze statusem „Rozpatrzony” które nie dokonają wpłaty kaucji zostaną odrzucone.

Prosimy o terminowe dokonanie wpłat.