Inicjacja studentów I roku Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum

Nov 10th 2012, 18:28 | Samorząd Studentów UJ CM |

Dnia 28 września 2012 r. miało miejsce specjalne wydarzenie przygotowane przez Rade Samorządu Studentów UJ CM.
 Po raz pierwszy mając na uwadze wiele zmian które zachodzą co rok na uczelni jak i zmian programowych na poszczególnych kierunkach, chcieliśmy ułatwić studentom stawianie pierwszych kroków na Uniwersytecie. 

Projekt Inicjacja studentów I rok UJ CM rozpoczęła się w wyznaczonych miejscach dla każdego wydziału odpowiednio:

Dla Wydziału Farmaceutycznego przed budynkiem Wydziału Farmaceutycznego przy ulicy Medycznej.
Dla Wydziału Lekarskiego przed budynkiem Centrum Dydaktyczno-kongresowego Wydziału Lekarskiego przy ulicy Łazarza.
Dla Wydziału Nauk o Zdrowiu przed budynkiem Dziekanatu Nauk o Zdrowiu przy ulicy michałowskiego.

Następnie wszyscy zebrani studenci zostali zaprowadzeni do sal wykładowych gdzie Prodziekani ds. studenckich oraz samorządowcy prowadzili panel dyskusyjny ze studentami na temat rozpoczynającego się roku akademickiego.

Głównym celem projektu było oprowadzanie studentów po katedrach UJ CM w których zaszło najwięcej zmian dotyczących kształcenia studentów na pierwszym roku.

Wydarzenie zakończyło się dużym sukcesem przyszło około 1000 studentów na wszystkich trzech wydziałach Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. Na pożegnanie studenci dostali koszulki promocyjne.

Zdjęcia z wydarzenia w galerii